ขั้นตอนการขอทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  • สมัครสมาชิกบนเว็ปไซต์
  • ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล
  • เลือกประเภททุนที่ต้องการศึกษาต่อ
  • กรอกใบสมัครพร้อมรายละเอียดการศึกษา
  • อัพโหลดเอกสารสำคัญ
  • รอฟังผลเรียกเข้าสัมภาษณ์